Cobie Deuling is in 1953 in Groningen geboren.

Ze is in 1978 afgestudeerd aan de A.B.K. Minerva te Groningen.

In haar aquarellen staan twee thema's centraal: 

De mens en het landschap.

Bij de landschappen gaat het om een bepaalde sfeer.

Ze ontstaan op een snelle, impulsieve wijze.

Cobie gebruikt de aquareltechniek op twee verschillende wijzen.

De mensenfiguren zijn geschilderd door met een penseel nummer nul laag over laag te schilderen of ze zijn geschilderd op een losse impulsieve wijze.

De mensenfiguren lijken niet in deze tijd thuis te horen.

Ze zijn vaak geplaatst in een toneeldecor van gordijnen of er is een stuk van een circustent als achtergrond.